Våre produkter

Her er eit utval av produkta vi kan levere:

Sunpower

Sunpower Maxeon 3 400W

 • Solcellepanelet med best yteevne per i dag
 • Sunpower sine solcellepanel har dei lågaste karbonavtrykka
 • Wafere (silisiumsplater) i solcellepanela er produsert med fornybar straum på Norsun i Årdal
 • 25 års produktgaranti
 • 25 års produksjonsgaranti innanfor 92% av merkeeffekt


Les meir på Sunpower heimeside

FuturaSun

FuturaSun 400W Silk Plus All Black

 • God yteevne med såkalla «half-cut» celler som gjer at eventuell skygge på deler av panelet ikkje vil redusere yteevnen til solcellepanelet
 • 15 års produktgaranti
 • 25 års produksjonsgaranti innanfor 87% av merkeeffekten
 • Heilsvart panel
 • Litt dyrare enn Silk Premium panela


Les meir på FuturaSun heimeside

FuturaSun

FuturaSun 400W Silk Premium

 • God yteevne med såkalla «half-cut» celler som gjer at eventuell skygge på deler av panelet ikkje vil redusere yteevnen til solcellepanelet
 • 15 års produktgaranti
 • 25 års produksjonsgaranti innanfor 87% av merkeeffekten


Les meir på FuturaSun heimeside

Eurener

Eurener 410W panel

 • God yteevne med «half-cut» celler
 • 15 års produktgaranti
 • 25 års produksjonsgaranti


Les meir på Eurener heimeside

Viridian Solar

Clearline Fusion 335W

 • Takintegrerte solcellepanel
 • Økonomisk gunstig viss du likevel skal bytte tak, då du treng mykje færre takstein


Les meir på Viridian Solar heimeside

Inverter / DC/AC-omformar

Growatt MIN

 • Inverter for mindre solcelleanlegg frå 2,5kW til 6kW
 • Einfase inverter, passar til IT nett
 • Du kan lese av produsert straum via app tilknytt inverter


Les meir på Growatt heimeside

Inverter / DC/AC-omformar

Growatt MID

 • Inverter for litt større solcelleanlegg frå 6kW til 25kW
 • 3-fase inverter, ulike modellar for TN eller IT nett
 • Du kan lese av produsert straum via app tilknytt inverter


Les meir på Growatt heimeside

Inverter / DC/AC-omformar

Growatt MAX

 • Inverter til større solcelleanlegg på 25-50kW
 • 3-fase inverter, IT eller TN nett


Les meir på Growatt heimeside

Festemateriell

Renusol

Renusol har festemateriell for solceller på ulike typar tak eller frittståande panel, og for ulike vinklar. Me nyttar oss av skinnesystem for å feste solcellepanela på tak, og festemateriellet er utrekna etter vind og snølast.

Les meir på Renusol heimeside

Festemateriell

K2

K2 har mellom anna festemateriell for flatt tak, tak med takstein og metalltak.

Les meir på K2 heimeside

Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt oss

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan