Ved å velje et solcelleanlegg frå BlueTec Vest er du garantert kvalitetsprodukt, montering utført av profesjonelle montørar og me har samarbeid med autorisert installatør som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.
BlueTec Vest gjennomfører gjerne ein gratis befaring, og prosjekterer eit solcelleanlegg som er tilpassa straumforbruket på garden og storleik på driftsbygning. Alle våre pristilbod inneheld berekna årsproduksjon, kalkulert med PV*Sol. Me leverer solcelleanlegg innanfor kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Sogndal Luster, Sunnfjord, Voss og Vang.
Fornybar energi i landbruket

Bilde: bluetec.no

Stønad til solcelleanlegg

Innovasjon Norge har ein støtteordning for solcelleanlegg i landbruket gjennom programmet «Fornybar energi i landbruket». Det er mogleg å få inntil 35 % støtte på investeringskostnaden, gitt at anlegget er bedriftsøkonomisk lønnsamt. BlueTec Vest kan hjelpe deg med å prosjektere anlegget til å bli lønnsamt, og hjelper deg gjerne med søkeprosessen.

Her kan du lese meir om stønaden: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-landbruket/

Stønad til solcelleanlegg

Kjelde: nelfo.no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark
Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo.
Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket.
Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt oss

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan