Kvifor velje solenergi?

  • Sola er ei rein, lett tilgjengeleg og fornybar energikjelde
  • Eit solcelleanlegg blir vanlegvis montert på eksisterande bygningar, og medfører derfor ikkje naturinngrep
  • Straum og varme blir produsert der den skal brukast, utan tap i nettet.
  • Det er ein viktig bidragsytar for å få nullenergihus, og ein kan få betre energisertifisering av huset/bygget sitt
  • Det er minimalt med vedlikehald og driftskostnadar på solcelleanlegg i løpet av levetida
  • Det skapar miljøengasjement blant folk og ein grøn profil hos bedrifter
  • Det frigjer elektrisitet som elles kanskje ville blitt henta frå fossil elektrisitet i andre land
  • Ein sparar pengar på straumrekninga, og ein kan selje den straumen ein ikkje nyttar sjølv

Kjelde:Norsk Solenergiforening

Er det nok sol i Norge til at solenergi lønner seg?

Ja. Norge har også den fordelen at kalde temperaturar aukar verknadsgraden til solcellepanela, og snø på vinteren kan reflektere og dermed forsterke solinnstrålinga.
Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt oss

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan