Vil du jobbe i ei framtidsretta og spennande bedrift?

Interessa for solenergi er aukande, og me ynskjer å få med oss fleire flinke folk på laget. Kontorlokala våre ligg i Årdal, men mykje av arbeidet som solcellemontør foregår ute på ulike prosjekt i Sogn, Valdres eller til tider hos vår samarbeidsbedrift BlueTec i Tønsberg. Du vil jobbe i team saman med andre montørar og elektrikarar, og bør vere komfortabel med å jobbe i høgder.
Arbeidsoppgåver:
• Montering og demontering av stillas
• Montering av festemateriell og solceller
• Bistå elektrikar med kopling av solcellene
• Kommunikasjon med kunde ute på arbeidsstaden
Ynskja kvalifikasjonar:
• Erfaring frå bygg, elektro eller mekanisk arbeid
• Førarkort klasse B (BE er ein fordel)
• Flytande norsk eller engelsk
Personlege eigenskapar:
• God fysisk form
• God samarbeidsevne
• Ansvarsfull og systematisk
Me kan tilby:
• Fast stilling
• Fleksibel arbeidstid
• Servicebil (team)
• Opplæring/kurs
• Ryddig arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø

Om arbeidsgiveren
BlueTec Vest vart etablert i 2019, og me har over kort tid opparbeidd oss god kunnskap innan solenergi. Nyleg flytta me inn i fine kontorlokaler på Siva Årdal Næringssenter, og har dermed også fått større lagringsplass og gode moglegheiter for utviding av bedrifta. Framtida er solenergi – bli med på ei spennande utvikling!

På vår Instagramkonto bluetecvest finn du bilete frå nokre av solcelleanlegga me har montert, medan BlueTec Vest si Facebook side viser siste nytt frå bedrifta og saker som opptek oss.Du kan også lese meir på våre heimesider: www.bluetecvest.no

Me har eit høgt fokus på helse, miljø og sikkerheit, og forventar det same av deg!

Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt oss

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan