Våre løysningar kan gi ditt bygg spennande arkitektur, eigenprodusert solenergi og oppnå høgare energisertifisering!

Prosjektering av større solcelleanlegg består av:

  • Kalkulasjon av forventa solforhold og straumproduksjon, basert på beliggenheit, takflate og temporære forhold.
  • Gjennomgang av byggets energiforbruk, og kundens ønsker med solcelleprosjektet.
  • Analysere energiforbruk og moglegheiter for batterilagring av overprodusert straum.
  • Detalj prosjektering av solpaneler, invertere, nett-tilkopling og montering.
  • Berekning av totale installasjonskostnader inkl. kartlegging av støtteordningar.
  • Personleg oppfølging frå tilbod til idriftsetting av ditt solcelleanlegg.
Styrk din grønne profil med Bluetec Vest

Bilde: bluetec.no

BlueTec Vest har eit høgt fokus på kvalitet og miljø internt, og brukar leverandørar som kan vise til kvalitet og miljø sertifiseringar.

Alle våre anlegg blir levert med eit grensesnitt som gir deg full oversikt over produsert energi frå ditt solcelleanlegg enten du vel ein standard stringinverter, eller den meir avanserte SolarEdge© teknologien som gir deg full oversikt over alle panel på taket. Det er også mogleg å integrere solcelleanlegg inn på eit overordna SD anlegg der du får full oversikt over alle parameter.

Energilagring gjer det mogleg å lagre straumen solcellene produserer til eige forbruk eller til å begrense effekttoppar når du ikkje har nok solenergi tilgjengeleg.

BlueTec Vest hjelper deg med å designe akkurat den løysinga som er mest økonomisk for dykkar prosjekt, og kan finne akkurat den batteristorleiken som gjer deg eit skritt nærmare å være sjølvforsynt med straum

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark
Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo.
Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket.
Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt BlueTec Vest

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan