Festemateriell

Her er eit utval av produkta vi kan levere:

Festemateriell

Renusol

Renusol har festemateriell for solceller på ulike typar tak eller frittståande panel, og for ulike vinklar. Me nyttar oss av skinnesystem for å feste solcellepanela på tak, og festemateriellet er utrekna etter vind og snølast.

Les meir på Renusol heimeside

Festemateriell

K2

K2 har mellom anna festemateriell for flatt tak, tak med takstein og metalltak.

Les meir på K2 heimeside

Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt oss

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan