Ved å velje et solcelleanlegg frå BlueTec Vest er du garantert kvalitetsprodukt, montering utført av profesjonelle montørar og me har samarbeid med autorisert installatør som er registrert i Elvirksomhetsregisteret.
BlueTec Vest gjennomfører gjerne ein gratis befaring heime hos deg, og prosjekterer eit solcelleanlegg som er tilpassa ditt straumforbruk og din bustad. Alle våre pristilbod inneheld berekna årsproduksjon, kalkulert med PV*Sol. Me leverer solcelleanlegg innanfor kommunane Årdal, Lærdal, Aurland, Sogndal Luster, Sunnfjord, Voss og Vang.

Kjelde: E24.no

Våre solcellepanel kjem frå ein av verdas største produsentar, og kjem som monokrystallinske solcellepanel (svarte), noko som har høgare verknadsgrad enn dei polykrystallinske (blå) solcellepanela som ein gjerne finn på mindre hytter. 

Skal du bytte tak? Då vil i anbefale våre takintegrerte Premium panel frå Viridian Solar. Du treng ikkje takplater under desse panela, dei er mindre utsatt for fugleskit og dei gir eit betre utsjånad enn dei utanpåliggande solcellepanela.

Alle våre anlegg blir levert med eit web grensesnitt og app, som gjer at du har full oversikt over produsert energi frå ditt solcelleanlegg. Du kan velje mellom en standard inverter, eller den meir avanserte SolarEdge teknologien som gir deg full oversikt over alle panel på taket. SolarEdge nyttar optimizerar på kvart panel som gjer at dei opererer individuelt, utan innflytelse frå andre panel i anlegget.

Energilagring er eit omgrep som er på full fart inn i det norske marknaden. Dette gjer det mogleg å lagre straumen du produserer i batteribankar, til eige forbruk etter at sola har gått ned, eller for å jamne ut høge effekttoppar. Slike batteribankar er foreløpig svært dyre, men etter kvart vil ein kunne nytte elbilen som lagring av straum som ein deretter nyttar i huset.

Kjelde: E24.no

Prisdøme

8kWp anlegg med 20 stk 400W solcellepanel:
Pakkepris (panel, montasje og installasjon) kr 150 000,-
Enovastøtte* for 8kW anlegg: kr 23 500,-

Totalpris inkl. mva: kr 126 500,-

Kor mykje kan du spare årleg?

Estimert produksjon 6316 kWh x gjennomsnittleg
spotpris for 2021 0,95kr/kWh = 6 000 kr

* Les mer om støtteordningen fra enova.no

Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt oss

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan