Hvem er vi i BlueTec Vest AS

Å selje solceller handlar mykje om å vere ein del av det grøne skiftet

BlueTec Vest AS blei etablert som Solisi AS 19. mai 2020 med ein visjon om å vera leiande på energirådgjevnad, prosjektering og fagleg utføring av fornybar energi til både privat- og næringskundar i Vestland og Innlandet fylkeskommune.

 11. mai 2021 endra me namnet frå Solisi AS til BlueTec Vest AS på bakgrunn av eit sterkt samarbeid med BlueTec AS i Tønsberg som gjennom fleire år har opparbeidd seg god kompetanse på solceller.

BlueTec vest sin filosofi er at kunden skal vite at installasjonen er trygg. Me har difor gått saman med leverandørar som er ekspert på tak (Byggmester Rune Vikøren), elektro (Elektromontasje, Årdal Energi og Årdalsnett) og solcelleinstallasjon (Bluetec). Desse selskapa saman med teknologi- og innovasjonsselskapet Sitep er også BlueTec Vest AS sine eigarar.

Å selje solceller handlar mykje om å vere ein del av det grøne skiftet, å ha tru på framtida, om å vere eit godt menneske eller ei miljøbevisst bedrift, og i mykje mindre grad om å bli rik. Det var derfor viktig for oss å sertifisere oss som Miljøfyrtårn.

Sertifisert virksomhet
Hvor holder vi til

Bilde: Sogn Avis

Du kan nå oss på e-post: post@bluetecvest.no eller stikke innom oss på
Årdal Næringssenter i Tangevegen 7 på Årdalstangen

Er det nok sol i Norge til at solenergi lønner seg?

Ja. Norge har også den fordelen at kalde temperaturar aukar verknadsgraden til solcellepanela, og snø på vinteren kan reflektere og dermed forsterke solinnstrålinga.
Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark
Framtida med solenergi startar no

Bluetec Vest er ei av knoppskytingsverksemdene knytt til Årdal Teknologipark, og med EU sine ambisiøse mål for klimagasskutt som rettesnor, har verksemda som målsetjing at privatpersonar sjølve skal produsera delar av den energien me brukar.

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo.
Enorme muligheter innen solkraft

Enorme muligheter innen solkraft, ny markedsrapport fra Nelfo. Klimautfordringene verden står ovenfor er viktigere enn noen gang. I tråd med forpliktelsene i Parisavtalen meldte Norge inn forsterkede klimamål til FN vinteren 2020.

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket.
Klimatiltak i landbruket

Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler.

Kontakt BlueTec Vest i dag

Fyll ut skjema under og vi tar kontakt med deg så fort vi kan